24.02.2010

Kim öyrətməlidir?Bəzi məsələlərin həllində hansı prosedur əsas götürülmləlidir?
Məsələn, demokratiyaya xalq hazır olmalıdır? Yoxsa bu - siyasi iradə ilə xalqa öyrədilməlidir?
Kitabi Dədə Qorqudda Qazan bəy öz oğlunu "baş kəsib, qan tökməməkdə" qınayır. Oğlu isə öz atasına "sən nə zaman məni öyrətdin ki, indi də tələb edirsən?" məzmunlu cavab verir.
Buyurun, Kitabi Dədə Qorquddan Qazan bəy və oğlu Uruz bəyin dialoqu:

12.02.2010

Cemiyyetin basqısı (video)

Bu günlərdə təsadüfən əlimə bir video keçdi. Baxarkən türklərim biz-biz oldu; dəniz kənarında bir dəstə zəhmətkeş, daşların üstündə yatmış qeyri-ənənəvi orientasiya nümayəndəsini yuxudan zorla qaldırıb, sonra ona həqarət yağdırırlar.
İnsanların danışıqlarında aqressiya hiss olunur...
Bizim vətəndaşlar sanki ona nəyisə sübut etməyə çalışırlar... həm də sevinə-sevinə...
Özlərinimi sübut edirlər? Kişiliklərinimi? Bu formadamı?
Bu nə aqressiyadır cəmiyyətimizdə, bu nə basqıdır?
Bu vətəndaşlar öz həyatlarında bəyəm bu qədər həqarət və basqı görürlər ki, onu da başqasına - bir zavallıya ünvanlayırlar?
Nə vaxt yarandı bu aqressiv insanlar? Necə yarandı?
Belə aqressiv cəmiyyət heç də yaxşı gələcək vəd etmir...
---
P.S. Video - iştirakçı şəxslərin konfidensiallığını qorumaq naminə, effekt süzgəcindən keçirilib.
---
Yuxarıdakı video oxumursa, Youtube vasitəsilə izləyəlim: