26.09.2011

XIX əsrdə şəbeh mərasimiBu yaxnlarda Firidun Şuşinskinin "Azərbaycan Xalq Musiqiçiləri" (Bakı, "Yazıçı" 1985) kitabını oxuyarkən XIX əsr azərbaycanlılarının (ya da proto-azərbaycanlılarının) mədəniyyətləri və məişətləri barədə maraqlı faktlara rastladım. Düşündüm ki, bunu köçürdüm və paylaşım, bəlkə məndən başqa kimlərəsə də maraqlı oldu. (Mərhum F.Şuşinskinin bəhs etdiyi rəssam və onun əsərlərini də internetdən tapdım ki, hər şey daha aydın olsun.)

[...]
Beləliklə, Şuşa şəhəri XIX əsrin sonunda musiqi mərkəzinə çevrilmişdi. Burada 70-ə qədər sazəndə fəaliyyət göstərirdi. Şuşada musiqi məktəbinin yaradıcısı məşhur musiqişünas Xarrat Qulu Məhəmməd oğlu (1823-1883) idi. Xarrat Qulu məclisə gözəl səsi olan gəncləri cəlb edərək məhərrəmlik təziyəsini keçirmək üçün onlara muğamatı və oxumaq qaydalarını öyrədirdi.
[...]
Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi Şuşada da din xadimlərinin təhriki ilə dini mərasimlərə ciddi hazırlıq görülürdü. Hələ məhərrəmliyə üç ay qalmış cavanlar əllərində məşəl qapı-qapı evləri gəzər, pul yığardılar. İrandan xüsusi mərsiyəxanlar, dərvişlər dəvət edilərdi. Beləliklə, bir ay davam edən məhərrəmlikdə məscidlər qiymətli xalılarla döşənər, axund və mollalar məscid və təziyələrdə çıxış edərdilər. Şəhərin tamahkar tacir və xanzadələri də öz evlərində təziyə qurdurar, mərsiyə oxutdurardılar. Bu dini mərasim on gün davam edən aşura dövründə daha daha gərgin şəkil alardı: emalatxanalar, dükanlar bağlanar, hamı məscidlərə cəlb olunardı.

Qoy hamı foto çəksin!
Əməkdar bloqqer Turxan Qarışqa hamının foto çəkməsindən narazı imiş. Nəinki narazı, adam əməlli-başlı hirslənib. Başa düşüləndir, yəqin hansısa foto çəkənin qeyri-peşəkarlığı Turxan bəyə şit təsir bağışlayıb deyə bloqunda bu məsələyə əl bulayıb.

Amma mən onun fikirləri ilə qəti razı deyiləm.

Əvvəla, həqiqətən də son illər fotoqrafiya ilə maraqlananların çoxalması müşahidə olunur. Amma biz buna yalnız sevinməliyik. Deməli uzun onilliklərdən sonra insanlarımızda yaradıcılıq ehtiyacı baş qaldırıb. (Təbii ki, mən "insanlarımız" deyəndə istənilən cəmiyyətin lokomotivi olan GƏNCLİYİ nəzərdə tuturam.) Yaradıcılığın da ən asan ifadə vasitələrindən biri foto çəkmək olduğu üçün bu işlə maraqlananların sayı artıb.

Qoy hərə əlinə bir fotoaparat alsın. Qoy hamı foto çəksin.

Onsuz da 1-2 il sonra onların biri həkim, o biri hüquqşunas, bir başqası iqtisadçı olacaq. Amma foto çəkməyi bacaran, ümumiyyətlə azca da olsa incəsənət, yaradıcılıq ehtiyacı olan həkim, hüquqşunas, ya da iqtisadçı bu ehtiyacı hiss etməyən kolleqasından daha çox xeyirlidir, daha çox lazımlıdır!

11.09.2011

skp

8.09.2011

Doğulmamış bacıların qisasıDeyirlər Azərbaycanda oğlan uşaqlarının sayı get-gedə çoxalır. Əsas səbəb də qız uşaqlarının valideynlər tərəfindən abort edilməsidir.

İnsanlar çox güman ki, öz qızlarının gələcəyindən narahat olduqları üçün onların doğulmasını istəmirlər.

Nədən narahatdırlar? Yəqin ki, qızların bu cəmiyyətdə necə baş çıxaracaqlarından.

Bəs bu cəmiyyəti təşkil edənlər kimdi? Elə özləri.

Demək bizim insanlar öz qız balalarını elə özləri kimilərdən qorumaq məqsədi ilə məhv edirlər.

Bu işin axırı pis qurtaracaq, camaat.

Oğlanlar o qədər çoxalacaq ki, axırda əks-cins çatışmazlığından homosexual olacaqlar.

Beləliklə də öz qızlarını öz mentalitetlərindən qoruyan valideynlərin oğulları mentalitetə yad sayılan işlə məşğul olaraq dolayısı ilə doğulmamış bacılarının qisasını alacaqlar.

Alın, bu da sizə karma.