19.06.2011

Unitazdan istifadə qaydalarıTəəssüf ki, [əsasən erkək cinsindən olan] xeyli soydaşımız və həmvətənimiz hələ də bəşər övladının ən böyük ixtiralarından biri - unitazdan istifadə qaydalarını bilmir. Zərəri böyük olsa da, yarısından qayıtmaq şansı var.

Bu mühüm ixtiranın sxemini-zadı çəkib, sizi yormaq istəmirəm. Sadəcə bilənlər bilməyənlərə başa salsın ki, ifrazatın növündən asılı olmayaraq unitaz - üzərində oturaraq istifadə olunmaq üçündür. (Hələ mən demirəm, ayaqüstə ifraz nə qədər və nələrə ziyandır..)

Amma ağıllı adamlar sidik ifrazını ayaqüstə etmək istəyənlər üçün də şərait yaradıblar.

Diqqət etsəniz görərsiniz ki,

14.06.2011

Bəşəriyyəti təəccübləndirəcək kəşfŞotIandiyalı sosioloq-alimlər bəşəriyyəti təəccübləndirəcək kəşfə imza atıblar. Onların gəldiyi yeni qənaətə görə cəmiyyətin idarəçilər barədə "onlar yeyib doyublar, başqaları gəlsə daha çox yeyəcək" düşüncəsi kökündən səhvdir.

Alimlərin fikrincə korrupsiyalaşmış idarəçilərin ehtiyac zənbili durmadan genişlənir. Bu genişlənmənin əsas səbəbləri kimi ailə üzvlərinin, dostların çoxalması, başqaları ilə rəqabət və texnoloji yeniliklərdən başqalarından əvvəl istifadə istəkləri göstərilir.

Beləliklə, hakimiyyətə yeni gələnlər əslində daha az yeməyə meyllidir. ŞotIand sosioloq-alimləri bunu obrazlı şəkildə onların "mədəsinin kiçik" olması ilə əsaslandırır.

5.06.2011

Baloğlan Əşrəfov - "Vətəni mən xoşbəxt görmək istərəm" (1999)


Musiqisi: Cavanşir Quliyev
Sözləri: Zemfira Quliyeva

Ana torpağımın köksü yaralı
İnsanlar sərgərdan, yurddan aralı.
Talandı onların malı, sərvəti.
Vətəni mən xoşbəxt görmək istərəm..

Köksümə sığmayan bir istəyim var,
Quş kimi göylərə uçmaq istərəm.
Günəş hərarətli məhəbbətim var,
Bu gözəl dünyanı qucmaq istərəm

Qoy səslənsin Şurum, Rastım, Heyratım.
Qoy daha gur olsun sözüm, bayatım.
Bu yolda getsə də qurban həyatım
İnsanları xoşbəxt görmək istərəm...

Mahnını mp3 formatında endirmək üçün.

3.06.2011

Məhrəm-naməhrəm söhbəti


Bir çox dinlər, həmçinin islam, bir-birinə meyli olan insanlara kəbin kağızına qədər uzaq durmağı əmr edir. Nəinki toxunmaq, hətta bir-birlərinə baxmaq da olmaz.

Dinin bu qadağası zaman-zaman cəmiyyətə də sirayət edir, mentalitetə çevrilir. Və sonda görün nə olur:

Fərqli həyat yolları keçmiş, bir-birlərinin zövqünə, əməlinə o qədər də bələd olmayan və indiyədək bir-birlərinin hətta əlindən tutmayan iki insanın kəbinini kəsib, birdən birə... yatağa salırlar!

Başqa sözlə desək, insanlara bir-birinə toxunmaq qadağan olunur, amma bələd olmadığı adamla yatağa girməyə çox müsbət baxılır.

Yuh!