26.07.2010

Türk olmaq

Çox işləndiyindən artıq ikrah hissi doğurmağa başlamış bir şüar var: "Ey türk, özünə qayıt, sən özünə qayıdanda böyük olursan!"

Bu cümləni "Orxon-Yenisey abidələri"nə aid edirlər. Məndə o kitab var, bir neçə dəfə oxuduğuma baxmayaraq, bu şüarı orada tapmadım. Çox şübhəlidir.

Lap tutaq ki, var. Ümumiyyətlə özünə qayıtmaq necə olur? Gedib çöldə, çadırda yaşamalıyıq? At minib, qımız (at südündən hazırlanan içki) içməliyik?

Bütün bunlar bir yana... Türk olmaqla (ya da hər hansı millətə məxsusluqla) fəxr etmək - bundan mənasız iş ola bilərmi?