23.02.2011

Mechanism of the Idolization (2011)


"Mechanism of the Idolization" (Bütləşmənin mexanizmi) əsəri üzərində təxminən üç ay çalışdım.

Əsər simlilər, truba və zərb alətləri üçündür.

Konsepsiya barədə qısaca onu deyim ki, əsərin sonundakı "konflikt" zamanı, simlilərdən fərqli tembrə malik truba və zərb alətləri ifaçısıları səhnədən "qovulur". Səhnədə yalnız eyni tembrli simlilər və dirijordur. Simli alətlərin təzimi, səhnə arxasında isə "qovulmuş fərqli düşüncə" daşıyıcılarının ifası fonunda dirijor bütə çevrilir.

Demək istədiyim budur - bir şəxsin, rəhbərin bütə çevrilməsi üçün başlıca maneə cəmiyyətdəki fərqli düşüncəlilərdir. O fərqli düşüncəlilər cəmiyyətdən təcrid olunduqda rəhbərin bütləşməsi asanlaşır.

Ümumiyyətlə isə, bütləşmə yaxşı hal deyil. Büt olan yerdə inkişaf ola bilməz, çünki büt əlçatmaz görünür. Bütü olan cəmiyyət üzvləri özlərini əvvəlcədən uduzmuş hesab edirlər...

Əsər 29 yanvar 2011 tarixində "Zamanla üz-üzə" layihəsi çərçivəsində Bakıda, Filarmoniyada səslənib.

İfaçılar:
Dövlət Kamera Orkestri,
Rövşən Quliyev (Truba),
Li Ting Chiu (zərblilər)
Dirijor - Bernhard Wulff (Almaniya)

Conception of piece is following:


In my opinion, somebody can become an idol, only when dissidents are
banished from the society. So, in my piece, Trumpet and Percussion are
symbols of dissidence. (In comparison of strings -- masses, common
people, they have different timbres.) In the end of piece they leave
the scene and only after that "the leader" becomes an idol. My message
is simple -- I am against of the idolization and aggression to the
dissent.


Performers:


Rovshan Guliyev - trumpet (Azerbaijan)
Li Ting Chiu - percussion (Taiwan-Germany)
Azerbaijan State Chamber Orchestra
Conductor - Bernhard Wulff (Germany)
Baku Philarmonic Hall,
January 29, 2011Fotonun mənbəsi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder