6.07.2009

Qarı və Prezident

Nizaminin "Sultan Səncər və qarı" hekayəsini kim xatırlayır?
O əhvalatın üstündən təxminən 9 əsr vaxt keçib... Yenə Sultan, yenə qarı...
900 ildə dəyişən yalnız qarının istəyi olub.
Əgər Nizaminin qəhramanı qoca qarı Sultan Səncərdən ƏDALƏT istəyirdisə, onu ictimai problem maraqlandırırdısa, bu gün yaşadığımız cəmiyyətdəki qarı isə tamam başqa bir şey - KİŞİ istəyir. Qarı özü də qeyd etdiyi kimi ona pul-para, heç nə lazım deyil... yalnız KİŞİ!
900 il əvvəlki insan şahın öz xarakterini dəyişə biləcəyinə ümid edirdi, onun fikrincə Sultan Səncər onun sözü ilə dəyişə bilər. Bu günkü qarımız isə başa düşür ki, şahın xarakterini dəyişmək olmaz və problemin həlli kimi [başqa bir] KİŞİ axtarır...
Beləliklə, qarının fikrincə bütün problemləri həll etmək üçün məmləkətin bir KİŞİyə ehtiyacı var.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder